אודות ארנבים

אודות ארנביםפעם ארנב רעב מצא את גינת הירק של איש עשיר, שאף פעם, אף פעם לא אכל ירקות. הארנב הרעב אכל כרוב, שני ראשי חסה ושלושה גזרים. אחר כך הוא קיפץ קפיץ-קפוץ ישר הביתה בערב הבא הארנב הרעב הביא ארנב נוסף (אז היו שני ארנבים רעבים). כל אחד מהם אכל כרוב, שני ראשי חסה ושלושה גזרים. אחר כך הם קיפצו קפיץ-קפוץ ישר הביתהבערב הבא שני הארנבים הרעבים הביאו ארנב נוסף (אז היו שלושה ארנבים רעבים). כל אחד מהם אכל כרוב, שני ראשי חסה ושלושה גזרים. אחר כך הם קיפצו קפיץ-קפוץ ישר הביתהבערב הבא שלושת הארנבים הרעבים הביאו ארנב נוסף (אז היו ארבעה ארנבים רעבים). הם כולם אכלו כרוב, שני ראשי חסה ושלושה גזרים. אחר כך הם קיפצו קפיץ-קפוץ ישר הביתהבערב הבא ארבעת הארנבים הרעבים הביאו ארנב נוסף (אז היו חמישה ארנבים רעבים). כל אחד מהם אכל כרוב, שני ראשי חסה ושלושה גזרים. אחר כך הם קיפצו קפיץ-קפוץ ישר הביתה בערב הבא חמשת הארנבים הרעבים הביאו ארנב נוסף (אז היו שישה ארנבים רעבים). כל אחד אכל כרוב, שני ראשי חסה ושלושה גזרים. אחר כך הם קיפצו קפיץ-קפוץ ישר הביתהבערב הבא האיש העשיר שאף פעם, אף פעם לא אכל ירקות תהה מה קרה לגינת הירק שלו. הוא אף פעם לא ניחש שששת הארנבים הרעבים המתחבאים מאחורי הגדר אכלו את הכרובים, את החסות ואת הגזרים שלו. אבל אנחנו יודעים יותר טוב, נכון?
Click to Read an Interactive version of this story here