ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਮੈਂ ਟੁਕਟੁਕ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ|  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ… ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ| ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੀਟੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੀਟੂ ਵੀ ਹੈ| ਅਤੇ ਦੇਖੋ… ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ| ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਹਨ| ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ| ਅਤੇ ਦੇਖੋ… ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ ਦੇ ਚਾਰ…

ਛੁੱਕ-ਛੁੱਕ-ਛੱਕ

ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਸਲੇਟ ਅਤੇ ਚਾਕ ਚੁੱਕੀ| ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਲੰਮੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਉਗਲਦਾ ਇੰਜਣ| “ਪਰ ਹੁਣ ਡੱਬੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ?” ਸਲੇਟ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀ ਸੀ| ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਸਲੇਟ ਫਰਸ਼’ ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ| ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਫਰਸ਼’ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ| ਡੱਬੇ ਨੇ ਨਾਲ…

ਸੋਨਾ ਸਿਆਣੀ

ਪਾਪਾ ਸੋਨਾ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ| “ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ,” ਸੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ| ਪਾਪਾ ਆਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ| “ਮੈਂ ਵੀ ਚ੍ਲਾਵਾਂਗੀ,” ਸੋਨਾ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ| “ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ,” ਪਾਪਾ ਬੋਲੇ|  ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਹੀਏ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ| “ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਲ ਠੋਕਾਂਗੀ,” ਸੋਨਾ ਨੇ ਹਥੌੜੀ ਚੁੱਕੀ| “ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ,” ਪਾਪਾ ਨੇ…

Six Must Know Facts About India

Our National bird is Peacock Our National animal is Tiger Our National flower is Lotus Our National fruit is Mango Our National sport is Hockey Our National tree is Banyan tree Our National Anthem is ‘Jana Gana Mana’  Our National song is ‘Vande Mataram’ Click to Read an Interactive version of this story here

Flying High

Hi! My name is Tiranga– I’m a little kite and I soar in the breeze with pride. But I wasn’t always able to hold my head up high. In fact, I was scared of heights. But today I’m not afraid of anything. Let me tell you why. The first thing I remember is lying in…

Patriotism

Nanaji what is patriotism?” asked Ajit. “It means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru or dying for you country like Bhagat Singh,” explained his sister Naina. “Yes, Naina you are right. But it also means a lot more. To be a patriot one need not die or go to jail. One can show…

The Peacock’s Secret

Once upon a time long, long ago there was a peacock. He was an ordinary bird with only two colours black and white.  With his huge size, he could fly very low. Other birds that soared high in the sky made fun of him. The peacock opted to stay in a dense jungle preferring his…