ਟਿੰਮੀ ਅਤੇ ਪੇਪੇ

ਮੈਂ ਟਿੰਮੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪੇਪੇ ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਪੇਪੇ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ,” ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ|” ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ| ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, “ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਹੈ|” ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਭਉਂ|” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਵੀ ਨੱਕ ਹੈ| “ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਹਨ,…

ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਮੈਂ ਟੁਕਟੁਕ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ|  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ… ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ| ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੀਟੂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੀਟੂ ਵੀ ਹੈ| ਅਤੇ ਦੇਖੋ… ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਵੀ ਆ ਗਏ| ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਹਨ| ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ| ਅਤੇ ਦੇਖੋ… ਮੇਰੇ ਪਿਤਾਜੀ ਦੇ ਚਾਰ…

ਛੁੱਕ-ਛੁੱਕ-ਛੱਕ

ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਸਲੇਟ ਅਤੇ ਚਾਕ ਚੁੱਕੀ| ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਲੰਮੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਉਗਲਦਾ ਇੰਜਣ| “ਪਰ ਹੁਣ ਡੱਬੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ?” ਸਲੇਟ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀ ਸੀ| ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਸਲੇਟ ਫਰਸ਼’ ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ| ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਫਰਸ਼’ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾਇਆ| ਡੱਬੇ ਨੇ ਨਾਲ…

Flying High

Hi! My name is Tiranga– I’m a little kite and I soar in the breeze with pride. But I wasn’t always able to hold my head up high. In fact, I was scared of heights. But today I’m not afraid of anything. Let me tell you why. The first thing I remember is lying in…

लालची चूहे जी

एक दिन चूहे जी को एक बड़ा सा बन मिला| “मैं इस बन को घर ले जाऊँगा,” वह बोले| उन्होंने बन को पीछे से खिसकाया| बन नहीं हिला| उन्होंने आगे से खींचा| बन नहीं हिला| दाएँ से धक्का दिया, बन नहीं हिला| बन के पीछे से भागे और बाएँ से  धक्का दिया पर बन नहीं…

ਮੇਰਾ ਬੈਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਮੇਰਾ ਬੈਟ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ| ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀ ਸੀ| ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ| ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ| ਮੈਂ ਪਲੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ| ਪਰ ਉਹ ਇਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮੈਂ ਸੰਦੂਕ ਵਿਚ ਲੱਭਿਆ| ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਮੈਂ ਉੱਪਰ…

ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ ….. ਗੋਲ ਗੋਲ

ਪਹੀਏ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਗੋਲ ਪਹੀਆਂ ਬਿਨਾ ਬੱਸ ਨਹੀ ਚੱਲੇਗੀ| ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੋਈ ਚੌਰਸ ਚੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀ ਖਰੀਦਦਾ? ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬਣਂਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੰਦੀ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿੰਦੀ ਗੋਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ| ਅੱਖਾਂ ਗੋਲ ਕਿਉਂ…

ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹਾਂ| ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ| ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ|…

Activities Story – Tale of Tortoise

Once upon a time there was a tortoise named Buffett, who loved reading and thinking, and a hare called Trader Hare who liked to borrow money. One day they had an argument about who could make money grow fastest. “Let’s have a race!” said Trader Hare to the tortoise. “OK. Why not,” replied Tortoise Buffett….